Kurs ten wykorzystuje materiały dydaktyczne przygotowane w ramach projektu Nowe studia międzykierunkowe Matematyka i Finanse współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramch Europejskiego Funduszu Społecznego

Kurs ten jets przeznaczony dla studentów II roku matematyki zaocznej.
Kurs ten stanowi uzupełnienie seminarium prowadzonego na studiach zaocznych