Stanowisko: profesor nadzwyczajny UMCS
Jednostka:Zakład Topologii
Adres: Instytut Matematyki, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1/805, 20-031 Lublin
Telefon: + 48 81 537 61 08, GG 1479249
Email:mozgawa@poczta.umcs.lublin.pl
www:http://hektor.umcs.lublin.pl/~mozgawa/
Seminarium licencjacie i magisterskie.