Kursy z matematyki i statystyki dla studentów biologii, biotechnologii i geografii.