Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki oferuje w roku akademickim 2013/2014 przeprowadzenie następujących zajęć fakultatywnych:

1) Pakiety biurowe

2) Podstawy użytkowania komputerów i sieci Internet

3) System operacyjny Linux

4) Projektowanie multimediów

5) Tworzenie kursów na platformie edukacyjnej

6) Projektowanie stron WWW

7) Zastosowanie MS Excel w analizach statystycznych

8) Statystyka dla niestatystyków z wykorzystaniem pakietu STATISTICA

9) Statystyka dla niestatystyków z wykorzystaniem pakietu STATISTICA – metody zaawansowane

10) Aplikacje internetowe

11) Bazy danych w MS Access

12) Światło dla każdego

13) Elektronika praktyczna dla wszystkich