Obszar roboczy dla studentów grupy 5

Pierwszy kurs testowy z dnia 05.04.2017

Pierwszy kurs testowy z dnia 05.04.2017

Pierwszy kurs testowy z dnia 05.04.2017

Kurs dla studentów grupy NT5 z 5 kwietnia 2017.

Pierwszy kurs testowy z dnia 05.04.2017r.

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna 

Grupa 5

Rok II

Pierwszy kurs testowy z dnia 05/04/2017

This course is to develop a new Lesson Demo for Moodle.org. Thanks.