Platforma Wirtualny Kampus UMCS w wersji Moodle 2.0

Administacja kursem

Administacja kursem

Nauczyciele posiadający już własne kursy/przedmioty dostrzegą pewne zmiany dotyczące zarządzania kursem w obecnej wersji platformy. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w kursie możliwe jest w bloku „Ustawienia” w opcji „Administracja kursem”.

Po wybraniu opcji „Administracja kursem” wyświetlają się podstawowe opcje znane z wcześniejszych wersji platformy.