OGŁOSZENIA ORGANIZACYJNE

Informacje organizacyjne dla pracowników.

 
PK
Informacje organizacyjne dla pracowników.
Napisane przez: Piotr Kowalski ( środa, 14 styczeń 2009, 00:40 )
 
Wszystkich pracowników zapraszam do korzystania z instytutowej platformy moodle. Proszę o założenie konta (Zaloguj się ==> Zacznij teraz od utworzenia nowego konta albo Utwórz nowe konto w lewym module) , a następnie o kontakt ze mną w celu przypisania uprawnień autorów kursów. Proszę też o sugestie i uwagi co do organizacji poszczególnych obszarów.
W tej chwili cała platforma została podzielona na trzy główne "strefy":
  • obszary zakładowe - przeznaczone na informacje dotyczące działalności poszczególnych zakładów (seminaria, konferencje, projekty itp.)
  • obszary przedmiotowe - przeznaczone na materiały dydaktyczne dla studentów dostosowane do zakresu zajęć z poszczególnych przedmiotów, zwłaszcza jeżeli zajęcia prowadzone są przez kilka osób
  • indywidualne obszary pracowników - zawartość zależna od potrzeb każdego z właścicieli (włączając materiały dydaktyczne dla studentów, jeżeli ktoś będzie wolał mieć wszystkie swoje zasoby zgromadzone w jednym miejscu)
Szczegółowe podobszary będą tworzone w miarę zgłaszania zapotrzebowania.