Instrukcja dostępu do STATISTICA

1. Dostęp do niniejszej licencji pakietu STATISTICA mają jedynie pracownicy i studenci Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki. Osoby z innych wydziałów UMCS powinny kontaktować się ze swoimi Koordynatorami Wydziałowymi.
2. Aby móc zainstalować oprogramowanie należy mieć AKTYWNY adres e-mail w domenie UMCS ( zakończony na  umcs.lublin.pl, umcs.pl lub live.umcs.edu.pl). Zakładaniem i resetowaniem kont zajmuje się p. dr Aleksander Kowalski (pok. 707).  Procedurę zakładania kont proszę przeprowadzać dla całego roku (lub grupy) za pośrednictwem starosty.
3. Przed pobraniem licencji należy wypełnić formularz rejestracyjny (link powyżej). Należy w nim podać e-mail o którym mowa w punkcie 2 !!! Adres ten trzeba będzie ponownie podać w trakcie instalacji (przyjdzie na niego link wymagany do aktywacji licencji - w razie problemów proszę w pierwszej kolejności sprawdzić spam).
4. Po wypełnieniu formularza należy zgłosić się osobiście do administratora licencji do pok. 901 lub 904.

Ostatnia modyfikacja: środa, 4 maj 2016, 15:14