Informacje o rekrutacji i rejestracja kandydatów

Link do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów

Kliknij link https://irk.umcs.lublin.pl/index.php, aby otworzyć zasób.