Informacje o rekrutacji i rejestracja kandydatów

Link do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów

Нажмите на ссылку https://irk.umcs.lublin.pl/index.php, чтобы открыть ресурс.